Strategie

Strategie

Zo online kun je zijn

In welke fase van digitale transitie jouw organisatie ook zit: de basis van online succes is nog altijd een goed plan. Zicht adviseert, geeft richting én zorgt voor de praktische invulling.

Een online strategie begint met weten wie je bent, wat je wil bereiken en waar je over 3 jaar wil staan. Tegelijkertijd wil je ook volledig begrijpen waar je klant, publiek of cliënt behoefte aan heeft, wat hen  beweegt en waarom ze bij je kopen. Bij Zicht begint starten we daarom altijd met een goed voorbereide strategische sessie om die 2 perspectieven aan elkaar te koppelen.

 

Content strategie als inhoudelijk fundament

Vanaf de start schenken we aandacht aan content. Want zonder goede content is een website niet meer dan een lege huls en zul je slecht scoren in Google. Samen bepalen we welke thema’s je als organisatie kunt claimen. En hoe we goed vindbare, inspirerende en linkwaardige content rondom die thema’s kunnen creëren. We helpen je met het opstellen van een duurzame content strategie die als basis dient voor de uitvoer van effectieve content marketing.

Advies over CRM-, mailing-, en marketing automation software

Om effectieve online marketing te kunnen doen en relaties te kunnen onderhouden is het van belang relevante gebruikersdata te hebben en bij voorkeur ook inzicht in voorkeuren. Een goed CRM vormt daarvoor de basis, maar met bijpassende software voor mailings en/of marketing automation kan er ook werkelijk op maat gecommuniceerd worden.
We adviseren bij de keuze voor passende oplossingen en brengen de consequenties in kaart.