Non-profit organisaties en NGO's

Thema

Thema

Non-profit organisaties en NGO's

Bijdragen aan een betere wereld kan natuurlijk ook online. Hierbij gaat het niet meer alleen over het over het inzamelen van geld, maar ook over het online faciliteren van vrijwilligers en het verzamelen van ideeën om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Werken met aansprekende thema’s

Organisaties die zich inzetten voor een goed doel hebben een natuurlijke drang om het eigen verhaal als uitgangspunt te nemen. Toch is de boodschap overtuigender wanneer de belevingswereld en behoeften van de gebruiker centraal staan.

Laagdrempelige bewijsvoering

Een investeerder, donateur of vrijwilliger wil weten waarom ze nu juist jouw organisatie moeten steunen. Op veel websites is de bewijsvoering nauwelijks aanwezig, te abstract of verstopt in een te downloaden jaarverslag. Met infographics, video’s en persoonlijke succesverhalen kan op aantrekkelijke wijze worden aangetoond dat steun zin heeft.

Betrekken van je (potentiële) achterban met user generated content

Door goed na te denken over wat er zoal speelt bij je achterban kun je als organisatie inspelen op een bepaalde gemeenschappelijke interesse, om deze achterban vervolgens de ruimte te geven zelf content te maken en te delen.

Doneren moet vooral eenvoudig zijn

Consumenten worden gelukkig steeds kritischer. Mensen willen best doneren, maar willen wel weten wat er gebeurt met het geld en de vrijheid hebben om weer op te zeggen. Als ze eenmaal overtuigd zijn dat ze werkelijk willen gaan doneren is het uiterst belangrijk om ze vervolgens ook niet meer ‘kwijt te raken’. Het donatieformulier moet daarom ook uiterst eenvoudig en duidelijk zijn en zo min mogelijk afleiding bieden.

Weten wat Zicht voor je kan betekenen?

Vanuit jarenlange ervaring en betrokkenheid bij organisaties met maatschappelijke impact helpen we graag mee met het realiseren van je ambities.

Seb van Deursen Managing partner & Creative director