Menu

Onderwijs & Educatie Onderwijs & Educatie

Websites en apps bieden de mogelijkheid om kinderen en jongeren op een meer interactieve manier te laten leren. Dat kan bijvoorbeeld op school, thuis, op straat of in het museum. Ook zien we veel veranderen in de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Onderwijsinstituten willen in omvang groeien of het cursusaanbod verbreden zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke relatie met de student.

Case Het Concertgebouw

Educatie als verdienmodel

Van ondergeschoven kindje naar speerpunt. We zien de rol van 'de afdeling educatie' bij culturele instellingen groter worden. Educatie kan een belangrijke pijler zijn binnen het verdienmodel van een museum, theater of concertzaal. Zicht zorgt ervoor dat het aanbod helder wordt uitgelegd en aantrekkelijk wordt getoond. Ook maken we het boeken van een rondleiding of reserveren voor een workshop eenvoudig. Dit hebben we toegepast bij het educatie-portaal van het Concertgebouw.


Het product versterken

Door extra beleving of interactie aan een product toe te voegen creƫer je waarde. Educatie kan hierin een belangrijke rol spelen. Educatie zorgt onder andere voor context en laat daarmee de gebruiker het product beter begrijpen en intenser beleven. We hebben bijvoorbeeld een extra laag toegevoegd aan de stad met de Rotterdam Route App. Maar dat educatie ook een rol kan spelen in het bestelproces, hebben we laten zien met Het Concertkompas van het Concertgebouw.


Positioneren van opleidingen

We richten ons niet alleen op culturele instellingen, maar ook op het onderwijs. Zicht helpt cursusaanbieders, (hoge) scholen en universiteiten bij het online verkopen van opleidingen, workshops en cursussen. Het besef dat het onderscheidend vermogen zit in de inhoud van de opleiding, en niet perse de opleider zelf, begint door te dringen. Hoe zorgen we dat studenten voor jouw opleiding kiezen?

.