Menu

Mens & Maatschappij Mens & Maatschappij

Bijdragen aan een betere wereld kan natuurlijk ook online. Hierbij gaat het niet meer alleen over het over het inzamelen van geld, maar ook over het online faciliteren van vrijwilligers en het verzamelen van ideeën om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Case Diabetes Fonds

Bijdragen aan een betere wereld

Het willen bijdragen aan een betere wereld verandert. Zicht zorgt dat maatschappelijke organisaties relevant zijn en blijven voor de doelgroep. Dat begint bij het bouwen van een sterk merk en het formuleren van een heldere boodschap. Maar de relevantie neemt pas echt toe wanneer de aandacht wordt verlegd van het 'zenden' van een boodschap naar het 'faciliteren' en 'stimuleren' van de gebruiker.


Het toevoegen van waarde

Organisaties die zich inzetten voor het goede doel hebben een natuurlijke drang om het eigen verhaal als uitgangspunt te nemen. Toch is de boodschap overtuigender wanneer de belevingswereld en behoeften van de gebruiker centraal staan. Door vaker de dialoog op te zoeken, in te spelen op de actualiteit of handige instrumenten aan te reiken ontstaat er een waardevollere relatie. Een relatie die de moeite waard is om als gebruiker in te investeren.


Een betere bewijsvoering

Bewijzen dat je er toe doet is voor non-profit organisaties van groot belang. Een investeerder, donateur of vrijwilliger wil weten waarom ze nu juist jouw organisatie moeten steunen. Op veel websites is de bewijsvoering nauwelijks aanwezig, te abstract of verstopt in een te downloaden jaarverslag. Infographics, video’s en persoonlijke succesverhalen kunnen wat ons betreft vaker toegepast worden om te laten zien dat steun zin heeft.


Doneren kan eenvoudiger

Consumenten worden gelukkig steeds kritischer. Mensen willen best doneren, maar willen wel zien wat er gebeurt met het geld en te allen tijden de vrijheid hebben om weer op te zeggen. We merken dat er veel te winnen is in het online donatieproces. Elk overbodig invulveld vormt een gevaarlijk afhaakmoment. Wij vinden dat een donatie eenvoudig en leuk moet zijn.


Burgerparticipatie en co-creatie

Naast het steunen van een goed doel, kan het leveren van een goed idee ook voor een betere wereld zorgen. Burgerparticipatie en co-creatie zijn vormen om de denkkracht van de samenleving te benutten. Belangrijk voor een succesvol participatietraject is transparantie over het proces en échte invloed op het eindresultaat. De doelgroep als volwaardige partner bij het creëren van een oplossing! Deze visie hebben we toegepast bij een participatietraject voor een slimmer openbaar vervoer in Rotterdam.