Digitale toegankelijkheid

Je website of app toegankelijk maken voor iedereen is belangrijk en gaat de komende jaren nog belangrijker worden. Voor overheden is het al verplicht en ook voor het bedrijfsleven worden verdragen en richtlijnen de komende jaren omgezet in wetgeving. Wanneer je een nieuwe website laat ontwikkelen heb je hier dus mee te maken.

Is het verplicht?

Alle websites van Nederlandse overheidsinstanties moeten op dit moment al voldoen aan het niveau AA (volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid). Alle websites van bedrijven moeten in circa 2025 toegankelijk zijn (volgens de European Accessibility Act). Je kunt er eigenlijk niet meer omheen en onze verwachting is dat we binnen 3 jaar alles dat we doen minimaal moeten opleveren op niveau A. 

Digitale toegankelijkheid voor een goede gebruikerservaring

Wetgeving is een belangrijke stimulans om organisaties de stap te laten zetten, maar is natuurlijk niet waarvoor we het doen. Wanneer je jouw doelgroep serieus neemt, neem je toegankelijkheid mee in het ontwerpproces omdat:

  • 2 miljoen tot 4,5 miljoen mensen in Nederland hebben in een bepaalde mate een beperking. Dat kan al iets eenvoudigs zijn als dat je niet goed de kleine letters kan lezen. Dat is een grote groep mensen en de kans is heel groot dat jouw organisatie te maken heeft met deze groep personen.
  • Richtlijnen rond toegankelijkheid maken ook voor mensen zonder functiebeperking de website eenvoudiger te bedienen. De richtlijnen houden ongebruiksvriendelijke keuzes buiten de deur.
  • Een toegankelijke website is eenvoudiger te indexeren door zoekmachines zoals Google en de informatie is daarmee beter vindbaar voor je doelgroep.

Illustratie met 2 mensen die voor een set aan abstracte webpagina's staan

Voor wie is toegankelijkheid belangrijk?

In de wetgeving over digitale toegankelijkheid ligt de nadruk op mensen met een functiebeperking. Bij een functiebeperking denk je waarschijnlijk direct aan mensen die blind of slechtziend zijn. Maar het is veel breder dan dat. Bij het maken van een website moet je namelijk ook rekening houden met mensen die bijvoorbeeld fysiek niet in staat zijn om een muis te bedienen of door snel bewegende transities epileptische aanvallen krijgen. En als je nog een stap verder wil gaan op het gebied van digitale inclusie, moet je bijvoorbeeld ook denken aan laaggeletterden en anderstaligen.


Het toepassen van de toegankelijkheidsrichtlijnen

De richtlijnen waarop de toegankelijkheid wordt getoetst, en dus leidend zijn in de ontwikkeling van een website, staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Die zijn opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en gelden internationaal. De richtlijnen zijn een set aan duidelijke regels waar ontwerpers, redacteuren en programmeurs zich aan moeten houden om een website toegankelijk te maken en te houden. Er zijn 4 hoofdprincipes die bij elkaar weer 13 richtlijnen bevatten en die vervolgens weer opgesplitst worden in een totaal van 78 succescriteria. Op deze succescriteria wordt getoetst en kent 3 niveaus (van laag naar hoog): A, AA en AAA. Die succescriteria zijn belangrijk omdat die praktische toepasbaar zijn in een project en natuurlijk direct impact hebben op de toetsing. 


Voorbeelden van toegankelijkheid

Wat een internetbureau zoals Zicht moet doen om een website toegankelijk te maken is duidelijk. Onze ontwerpers moeten rekening houden met bepaalde randvoorwaarden, programmeurs moeten hun code op de juiste manier structureren en in het CMS moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor de redacteur om content toegankelijk te plaatsen. Om het een stuk concreter te maken sommen we onderstaand een aantal voorbeelden op:

  • De navigatie is te bedienen via de tab-toets (de manier van navigeren van voorleessoftware) 
  • Opties in een dropdown zijn te kiezen via pijltoetsen
  • Formuliervelden en formulierveldttitels vormen in de code één groep
  • Tekst is leesbaar door voldoende groot font en goede kleurcontrasten
  • Transities tussen pagina’s en ‘states’ zijn rustig 
  • In het CMS kun je alt-teksten bij afbeeldingen opgeven
  • In het CMS zijn er voldoende opmaakmogelijkheden om structuur aan te brengen in een tekst 

Meenemen in je PVE en budget

Zoals je ziet is het geen ‘rocket science’ en is een toegankelijke website voor iedere organisatie bereikbaar. Je moet het gewoon vanaf het begin meenemen in het programma van eisen en budget reserveren voor bijvoorbeeld de toetsing op de richtlijnen door een derde partij zoals Stichting Accessibility

Zicht & Fabrique

Lees ook over wat Fabrique bezig houdt

Fabrique digital design agency