Website design

Met de juiste aandacht voor website design creëren we veel meer waarde dan je misschien zou denken. Onderbewust weet een brein je namelijk heel veel informatie door te geven die bepalend kan zijn voor de snelle en intuïtieve beslissingen die je maakt als je een website bezoekt.

Met de juiste aandacht voor website design creëren we veel meer waarde dan je misschien zou denken. Onderbewust weet een brein je namelijk heel veel informatie door te geven die bepalend kan zijn voor de snelle en intuïtieve beslissingen die je maakt als je een website bezoekt.

Aandacht vanuit meerdere perspectieven voor het design van een website

Als we een website design ontwikkelen doen we dat niet uitsluitend met een vormgevers pet op. In dat geval zou je wellicht een hele mooie opvallende pagina krijgen, die misschien echter compleet ongebruiksvriendelijk is, amper technisch is te bouwen, slecht converteert en niet aansluit bij overige uitingen van het merk.

In een website design traject heb je dus te maken met veel meer perspectieven:

  • Vormgeving
  • Typografie
  • Branding
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Leesbaarheid (o.a. kleurcontrasten)
  • Bestaande conventies mbt navigatie
  • Maakbaarheid
  • Conversieratio
  • Toepasbaarheid op allerlei devices

Dat betekent dat je als designer kennis moet hebben van al deze gebieden.

Trends en ontwikkelingen

In website design zijn er duidelijke vormgeving trends. Zo kan het gebeuren dat een website van een jaar of drie geleden soms al flink outdated lijkt. Wij bij Zicht houden de trends uiteraard goed bij maar waken er voor dat onze designs een langere houdbaarheid hebben. Naast vormgeving trends hebben we natuurlijk ook te maken met ontwikkelingen. Denk aan overheden die hun websites allemaal webtoegankelijk moeten maken of bijvoorbeeld aan responsiveness, die maakte dat alle websites opeens cards bevatten en enorm op elkaar gingen lijken. Waar jaren geleden Mobile first het motto was, zie je nu weer designs ontstaan die juist weer de mogelijkheden van een breed scherm maximaal benutten.

Hoe komt een website design tot stand?

De ontwikkeling van een website design is onderdeel van een totaal proces. Een website design kan namelijk nooit zo maar uit de lucht komen vallen. Er is o.a. kennis nodig van doelgroep, doelstellingen, merk en huisstijl. In de meeste gevallen gaan we pas starten met design als er duidelijk is over waar het merk voor staat en we strategie, persona’s en klantreizen goed in kaart hebben gebracht. We bekijken website van concurrenten en peilen bij de opdrachtgever wat hij inspirerende websites vindt. Zo ontstaat er een compleet beeld.  Dit doen we in de voorbereidende fase met behulp van de disciplines stategie en UX-design.

We starten met het schetsen van een bepaalde template die veel verschillende design-elementen bevat en maken daar wat varianten van. We werken ideeën voor navigatie of interactie uit in eenvoudige design prototypes en en stemmen de ideeën af met de mensen uit het developteam, zodat we ook zeker weten dat hetgeen we bedenken ook maakbaar is binnen het gestelde budget. Pas als we intern overeenstemming hebben laten we schetsen aan de opdrachtgever zien. Op basis van die eerste feedback werken we de schetsen uit tot een echt designvoorstel. In dit voorstel nemen we ook echte content mee om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen. We hebben nu een designconcept staan. Dit concept wordt vervolgens uitgewerkt voor de diverse benodigde templates. Lees meer over webdesign.

Werken met een design system

Om een consistent geheel te kunnen maken werken we met een design system. Daarin leggen we van alle toegepaste componenten van het website design en specs vast. Denk aan buttons, navigatie elementen cards, header images, tekst intro’s, quotes, etc.  Dit maakt dat de realisatie van de front-end heel efficient kan worden uitgevoerd. Lees meer over hoe webdevelopment bij Zicht.