UI- en webdesign - vormgeven aan interactie

Ook online maak je maar 1 keer een eerste indruk. Daarom besteden we aandacht aan elke online ontmoeting tussen jouw merk en je klanten, publiek, leden of cliënten.

De kracht van webdesign

We zien elke interactie als een ontmoeting die in potentie bijdrage kan leveren aan een positieve ervaring. Een positieve ervaring is belangrijk om een vruchtbare bodem te vormen voor conversie of intensivering van de relatie. Design speelt een uiterst cruciale rol in die ervaring. Zowel voor het deel van ons denken waar we bewust van zijn als dat deel waar we onbewust allerlei afwegingen en beslissingen maken. Design is uiteraard ook een enorm belangrijk instrument om een identiteit tot uitdrukking te brengen en te laten leven en inspireren. Met design zorgen we dat wat een merk of organisatie zo bijzonder maakt ook online voor iedereen zichtbaar en voelbaar is.

Webdesign op z’n Rotterdams

Elke klant en elke klantvraag is uniek en verdient een eigen design oplossing. Een oplossing die als een maatpak past bij de organisatie en die ook een directe uiting is van de merkwaarden. Maar ook een oplossing die nauw aansluit bij de wereld en de behoeften van de doelgroep. Ondanks al deze verschillen in oplossingen is ons werk wel degelijk te karakteriseren. Dat komt omdat we altijd een aantal design-principes toepassen in onze designs. Wat maakt volgens ons iets tot een goed design?

1. Van 'pixel perfect' naar 'pixel purpose'
In plaats van elke pixel oppoetsen totdat ie glanst zorgen we liever dat elke pixel ook werkelijk een bijdrage levert aan de merk- , communicatie- en conversiedoelstellingen van de pagina, site of applicatie.

2. Opgeruimd staat netjes scoort beter
Design is de kunst van het weglaten. Want overzichtelijke en goed geordende websites maken het bezoekers makkelijker informatie of boodschap op te nemen.

3. Design als gids
Een design is pas echt af als ‘t eenvoudig oogt. Maar belangrijker nog dat het design jou als bezoeker op intuïtieve wijze door het scherm leidt.

4. Beleving in het staartje
We geloven niet zo in de animatie om de animatie. Liever voegen we experience toe om de communicatie te versterken door toepassing van subtiele micro-animaties.

5. Ontsnappen aan het grid
Een scherm heeft een grid nodig om kadans te realiseren.  Maar een scherm heeft ook karakter nodig! En dat doen we door dan het juist weer uit het grid te breken. Een kwestie van balans! 

Webdesign in een agile proces

Webdesign kan pas gestart worden als het UX-design is afgerond. Voor de ontwikkeling van een visueel design volgen we een proces, vanaf de ontwikkeling van een visueel concept tot en met de design werkzaamheden in sprints. We hechten veel belang hechten aan flexibiliteit, kwaliteit, efficiëntie en schaalbaarheid van een creatief proces. Daarom hebben we design op een slimme manier geïntegreerd in ons agile ontwikkelingsproces.


A. ontwikkeling van een visueel concept
Op basis van alle informatie, inzichten en ideeën uit sprint 0 ontwikkelen we een visueel concept. In het concept komen onze ideeën m.b.t. typografie, kleurgebruik, beeld, designgrid, buttons, scherm-compositie, copy, etc samen. In het concept leggen we ook onze ideeën vast mbt gedrag van navigatie elementen en animaties. Uiteraard zorgen we ook dat alles naadloos aansluit bij alle huisstijlrichtlijnen voor online.

In de meeste gevallen werken we van een of meerdere templates, waarvan in de UX fase al is nagedacht over de inhoud, een aantal visuele concepten uit. Zo kunnen we zelf ervaren wat visueel wel en wat niet goed werkt. Met het concept kunnen we tevens de belangrijkste stakeholders bij onze opdrachtgever laten zien welke richting we voor ons zien voor het merk. Waar nodig bouwen we een design prototype om een kwalitatieve of kwantitatieve test uit te kunnen voeren.

B. uitwerking schermen voor diverse devices
Met het designconcept als basis werken we het webdesign voor een aantal bepalende schermen uit op meerdere devices. Denk aan mobile, tablet/small desktop en een groot desktopscherm.

C. design system voor consistent webdesign
Om te borgen dat alle templates vanaf de start  eenduidig zijn en een geheel vormen werken we vanuit een design system. In een design system leggen we alle toe te passen componenten vast.
Op deze manier is het mogelijk om tijdens de webdevelopment met behulp van het designsystem pagina’s te bouwen zonder dat daarvoor een compleet design is ontwikkeld.

D. webdesign in de sprints
Door het principe van continious design toe te passen creëren we maximale flexibiliteit in ons ontwerpproces. Door niet alles van tevoren in design gespecificeerd te hebben, ontstaat er ruimte om design continu te blijven verbeteren of ontbrekende elementen toe te voegen tijdens het webdevelopment.

E. optimalisatie
Een designsystem maakt het ook mogelijk om toekomstige uitbreidingen van de website relatief snel uit te kunnen voeren. Daarnaast borgt het dat alles 1 geheel blijft, vanaf welke pagina je een site ook binnenkomt.

Lees meer over website design bij Zicht.

Zicht & Fabrique

Bij Fabrique hebben we een team met zeer ervaren visual designers.

Fabrique digital design agency