Strategie - online richting geven

In welke fase van digitale transitie jouw organisatie ook zit: de basis van online succes is nog altijd een goed plan. Zicht adviseert, geeft richting én zorgt voor de praktische invulling.

Het behalen van online resultaat

Het ontwikkelen van een online strategie is niet ingewikkeld of duur. De meeste organisaties hebben namelijk wel de ambities helder en de eigen doelstellingen op een rijtje. Het ontbreekt echter alleen aan de kennis en de ervaring om de eigen visie om te zetten naar een aanpak om online de gewenste resultaten te bereiken. En dat is precies waar een online strategie over gaat: de manier waarop we middellange - en lange termijndoelen willen gaan behalen met de inzet van online kanalen. Vanuit onze ervaring geven we richting en ondersteunen we organisaties om een goede strategie op te zetten.

Het belang van een online strategie

De online platforms die we ontwikkelen, nemen bij onze opdrachtgevers een centrale positie in binnen de digitale infrastructuur en marketingstrategie. We zien een website, webshop, intranet of app dan ook als een belangrijk strategisch instrument voor organisaties om meer inkomsten te genereren, kostenefficiënter te werken en doelgroepen in beweging te brengen. Om dit te realiseren en effectief in te zetten, is een strategie nodig. Een plan om koersvast én met focus aan de slag te gaan.

Zo bepalen we de koers

Een online strategie begint met weten wie je bent, wat je wil bereiken en waar je over 3 jaar wil staan. Tegelijkertijd wil je ook volledig begrijpen waar je klant, publiek of cliënt behoefte aan heeft, wat hen beweegt en waarom ze bij je kopen, lid of cliënt bij je zijn. We bepalen de online strategie door informatie te verzamelen, ideeën te vormen en samen beslissingen te nemen. Een strategie bestaat uit de volgende bouwstenen:

 1. Lange termijn koers en ambities
  Een nieuwe website zetten we vaak neer voor zo'n 3 tot 5 jaar. Voor alle betrokken partijen is het goed om te weten wat de stip op de horizon is om gedurende die periode naartoe te werken. Hoe beweegt de markt zich en hoe kijkt de doelgroep over 3 jaar naar het product? 
   
 2. Identiteit en branding
  De missie en propositie moeten helder zijn. De kernwaarden scherp en onderscheidend. Zelf hanteren we graag The Golden Circle als model waarin je als organisatie wordt gedwongen  tot de essentie van het bestaansrecht van je organisatie te komen. 

 3. Behoeften van de doelgroep
  Door onze UX-ontwerpers een belangrijke rol te geven in onze strategische fase, zijn we instaat om een concept te ontwikkelen waarbij de belangen van de gebruiker en de belangen van de organisatie bij elkaar komen. Zo’n win-win situatie zien we als basisvoorwaarde voor een succesvolle website. Lees meer over UX-design.

  klantbehoeften en gebruikersbehoeften
 4. Marketingstrategie en doelstellingen
  Bij het ontwikkelen van een website en platform, is het belangrijk om vooraf een plan te bedenken over hoe traffic te genereren, hoe bezoekers te converteren naar betalende klanten en hoe klanten te verleiden om opnieuw te bestellen? Zo'n plan noemen we een online marketing strategie en conversiedoelen spelen hier een belangrijke rol in. 

 5. Inzet van kanalen en campagnes
  Als online bureau zijn we in onze output uiteraard gefocust op online middelen. Maar in de eerste fase kijken we graag ook verder dan dat. Denkend vanuit centrale doelstellingen bekijken we samen hoe we online optimaal kunnen laten aansluiten en samenwerken met andere kanalen.

 6. Logica van de back-office en de te koppelen business software
  Op het moment dat jouw website of portaal gekoppeld is met andere software en een integraal onderdeel is van je business, wil je kunnen vertrouwen op een duurzame en schaalbare oplossing. We bieden uitgebreide mogelijkheden m.b.t. de uitwisseling van data tussen de website en software van derden. Lees meer over onze techniek en koppelingen.

Zo werken we met je samen

Het vertalen van een strategie naar functionaliteiten en een webdesign doen we in het proces dat we de sprint 0 noemen. Sprint 0 is een open ontwerpproces waarin de opdrachtgever meekijkt, meedenkt en meebeslist. Op deze manier benutten we elkaars expertise en komen we tot een goed maatwerkproduct. Meer weten over hoe dit in z'n werk gaat? Lees meer over sprint 0.

Zicht & Fabrique

Bij Fabrique hebben we een team met zeer ervaren strategen.

Fabrique digital design agency