UX design - waardevolle interactie creëren

User Experience design gaat voor ons over het creëren van waardevolle interacties met gebruikers. Ervaringen die je verder helpen en enthousiast maken over een merk of organisatie.

Jouw doelgroep beter begrijpen

UX design (User Experience Design) start vanuit het perspectief van de gebruiker. Wat wil de gebruiker? Hoe helpen we hem of haar verder? Met de term User Experience (UX) doelen we op de ervaring die we de gebruiker van een website, app of platform aanbieden. Die gebruikservaring op een website wordt bepaald door het samenspel van de volgende ingrediënten:

 • Structuur en interactie
 • Vormgeving en beweging
 • Content (tekst, beeld, video)
 • Functionaliteiten en techniek

De User Experience is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de UX-designer, maar raakt aan alle disciplines en projectfases bij Zicht. User Experience is daarmee voor ons meer een manier van werken om vanuit de gebruiker na te denken over oplossingen en het effect van oplossingen kritisch te onderzoeken. De UX-designer voert hier de regie op en verdedigt in een project de belangen van de gebruiker. 

Wat is een goede User Experience?

Wat is een goede User Experience? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Een goede gebruikservaring is er een die perfect aansluit op de behoeften van de gebruiker en daarnaast ook waardevol is voor de organisatie. Wat een goede User Experience is hangt dus af van de doelgroep en de opgave. In de praktijk zetten we vaak in op de onderstaande punten:

 • Het ontzorgen van gebruikers met een logisch verhaal en een gebruiksvriendelijke interface.
 • Het verleiden van gebruikers om iets te bestellen door de opties aantrekkelijk te serveren en drempels laag te houden in een smakelijke online omgeving.
 • Het inspireren van gebruikers om de inhoud te ontdekken. Dit via snelle routes voor de gerichte zoeker en meer oriënterende routes voor de rondstruinende snacker. 

De klantreis als instrument

Een handig instrument om samen met verschillende disciplines en de opdrachtgevers de outline voor de User Experience te bepalen is de klantreis (ook wel customer journey genoemd). Met een klantreis breng je per contactpunt (ook wel touchpoint genoemd) in kaart wat de gebruiker gaat ervaren. Begrippen die een rol spelen bij het ontwikkelen van zo'n klantreis zijn persona's, toptaken, user stories en conversiedoelen. Een klantreis klinkt ingewikkeld, maar voor ons is het gewoon een overlegvorm om alle inzichten en ideeën te bundelen en samen keuzes te maken. Welke stapjes laten we de gebruiker nemen? Wat bieden we aan ín die stapjes? En wat is precies het eindstation?

De klantreis vormt weer het startpunt voor:

 • Het definitief maken van de conversiedoelen en conversiefunnel
 • Het uitwerken van een structuur en user flow (klikpaden)
 • Het bepalen van de benodigde templates
 • Het in gang zetten van contentproductie
 • De eerste fase van het webdesign/ visual design en verdere conceptontwikkeling 

 Lees meer over customer experience design 

UX design is een combinatie van onderzoek en ontwerpen

Onze UX-designers hanteren een onderzoekende manier van ontwerpen waarbij de inzichten uit doelgroep- en gebruikersonderzoek centraal staan. We zetten we de onderstaande onderzoeksmethoden in tijdens het ontwikkelproces en in de periode na oplevering van een website.

1. Deskresearch
We starten met het verzamelen van reeds beschikbare informatie. Dit zijn vaak webstatistieken, onderzoeken of een doelgroepanalyse. We bundelen, combineren en interpreteren de informatie. De informatie vertalen we vervolgens naar uitgangspunten voor het UX-design.

2. Werksessie en interne interviewronde
Bij onze opdrachtgevers is er intern vaak veel kennis over de markt en de doelgroep. Deze informatie en inzichten halen we op tijdens sessies in de strategische fase of verzamelen we tijdens een interviewronde. Dit is een snelle manier om veel informatie en context mee te geven aan de UX-ontwerpers. Een soort organisatiebrede superbriefing over de doelgroep. We adviseren om dit altijd in combinatie te doen met onderzoek waarbij direct contact is met de doelgroep.

 3. Interviews en focusgroep gebruikers
Het is enorm waardevol om UX-designers direct te koppelen aan de doelgroep. Dit kan door middel van interviews of via een focusgroep. Op deze manier kunnen we met een open blik en zonder aannames kijken naar de behoeften van de gebruiker en een oplossing creëren die waardevol is. 

4. Gebruikerstest
Tijdens het ontwerpen of tijdens de realisatie, is het nuttig om het concept of product te testen bij de doelgroep. We observeren dan hoe de gebruiker door het wire-frame (klikmodel), prototype of website heengaat. Als onderzoekers geven we de respondent een aantal opdrachten mee, observeren het gedrag en vragen na afloop om de keuzes (en emoties) toe te lichten. Op basis van de testresultaten verbeteren we het ontwerp. Grote gebruikerstesten (15 respondenten of meer) laten we uitvoeren door een van onze vaste onderzoekspartners. 

5. AB-testing en monitoring
Na oplevering houden we de webstatistieken in de gaten, doen we AB-tests en zetten monitoring-tools in zoals Hotjar . Op basis van de uitkomsten doen onze UX-designers voorstellen om de website te verbeteren. 

interactie ontwerp

Toepassen van een interactie ontwerp

Het wel of niet toepassen van een interactie ontwerp bij UX-design is een afweging die we in het ontwikkelproces maken. Het kan zijn dat een interactie ontwerp nodig is om een user flow uit te kunnen werken of om tot een oplossing te komen voor complexe interactie op een pagina. 

Lees hoe we vanuit alle verzamelde inzichten uit de UX fase tot een visual design komen.