CRO. Het maximale uit je site halen

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening als online partner is dat we ons verantwoordelijk voelen voor de resultaten die met een website behaald worden.

Conversion Rate Optimization

We helpen je graag alles uit je website te halen. Uiteraard begint dat met het genereren van traffic naar je website. Zo zorgen we er met goede code, slimme structuur en CMS features voor dat elke website optimaal vindbaar is op organische wijze (SEO). Tevens monitoren we het gebruik van de website om te kunnen ontdekken op welke punten deze verbeterd kan worden. We focussen daarbij op de conversieratio.

Conversieratio optimalisatie

De conversieratio is een KPI die gebruikt wordt om de resultaten van een website te meten. Conversie optimalisatie is gericht op het optimaliseren van die resultaten. Er wordt gekeken naar al het verkeer wat op de een of andere manier op de website binnenkomt, hoe de website wordt gebruikt en wat er uiteindelijk aan resultaat wordt overgehouden aan een bezoek. We bekijken waar kansen liggen en doen suggesties voor verbetering.

Meten is weten

Uit de data op de standaard dashboards van website analyse pakketten is van alles te zien, maar niet af te lezen hoe de website converteert. Daarvoor is het nodig om analytics software in te richten of te plaatsen.

Conversiedoelen bepalen en targets
Een website kan meerdere conversie doelen hebben. Denk aan het inschrijven op een newsletter, het aanvragen van een brochure, het downloaden van een whitepaper, het inschrijven op een seminar of de aanschaf van een bepaald product. Het is van belang al deze doelen goed op een rijtje hebben (meestal in de strategische fase al gedefinieerd) en per doel een target te formuleren, bijvoorbeeld 1.000 brochure downloads per maand. 

Inrichten van funnels
Om aan de benodigde data te komen is het van belang dat er per conversiedoel een funnel wordt ingericht. In een funnel worden de stappen gedefinieerd die de bezoeker van een website moet volgen om een bepaald doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde stappen voor het registreren voor een event (event zoeken, informatie bekijken, datum selecteren, etc). Nadat alle funnels goed zijn ingericht en de website enige tijd heeft gelopen kun je zeer gedetailleerd zien hoeveel bezoekers in welke fase van het proces afhaken en welk percentage van de bezoekers van de website uiteindelijk het door jou gestelde conversiedoel bereiken.

Inzicht verkrijgen in gedrag

We passen meerdere tools toe om de conversie te kunnen optimaliseren. Naast dat we analytics data gebruiken, kijken we ook naar heatmaps (schermafbeelding waarop je ziet op welke gebieden het meest geklikt wordt) en recordings (geanonimiseerde screengrab-opname van een website bezoek waarop je ziet hoe de bezoeker zijn cursor beweegt). Zo leren we alles over het online gedrag van de diverse doelgroepen. Met deze kennis zijn we in staat de website steeds beter aan te sluiten op die behoeften.

User testing en interviews
Naast de hierboven beschreven kwantitatieve manieren om klantbehoeften in kaart te brengen, kunnen ook kwalitatieve tools worden ingezet. Denk aan het uitvoeren van user testst of interviews. Bij user tests stellen we test-scenario op en vragen personen uit een test-panel bepaalde taken uit te voeren op de website terwijl wij toekijken en het gedrag registeren, met de ogen of eventueel vastgelegd met een camera. Bij een interview worden personen ondervraagd over het gebruik van de website en heeft de ge-interviewde de mogelijkheid zelf suggesties te doen ter verbetering.

A/B testing

Op basis van alle inzichten over het gedrag en de behoeften van de bezoekers stellen we een hypothese en ontwikkelen we een aangepast design. Dat kan een redesign van een bepaalde template zijn of het aanpassen van de kleur van een bepaalde button. Door deze aanpassing met een A/B test (50% van de bezoekers krijgt de bestaande versie te zien en 50% van de bezoekers de aangepaste versie) door te meten kun je snel zien of de aanpassing tot de gewenste conversie optimalisatie leidt. 
Door steeds dergelijke A/B testen te doen zijn we in staat de resultaten van de website continu te verbeteren.

Overzicht van onze CRO diensten

Als online partner vinden we het belangrijk kritisch te blijven op de resultaten van onze producten en bieden we onze klanten de volgende diensten op het gebied van conversie optimalisatie:

  • Inrichten Google Analytics dashboard
  • Implementeren van Hotjar en/of Mouseflow
  • Uitvoer van gebruikerstesten
  • Uitvoer van interviews
  • Aanbevelingen en design-tuning
  • Uitvoer van A/B-testing

Lees meer over conversie en conversie marketing.