Samen de natuur beschermen in Zuid-Holland

Stichting het Zuid-Hollands Landschap

Samen de natuur beschermen in Zuid-Holland

  • non-profit
  • natuurbeleving
  • donaties
  • activatie

Donateurs en vrijwilligers werven

Het Zuid-Hollands Landschap zet zich samen met 50.000 beschermers in voor het behoud en ontwikkeling van natuur en cultuurlandschap in Zuid-Holland. Dit doet ze door het aankopen, in beheer nemen en onderhouden van natuurlandschap. Met het teruglopen van inkomsten uit subsidie, werd het voor stichting Zuid-Hollands Landschap belangrijker om mensen te binden als donateur of vrijwilliger. De website moet hier bij helpen.

Donateurs en vrijwilligers werven

Meerwaarde voor maatschappij én consument

De uitdaging van ieder goed doel is om op verschillende niveaus de doelgroep te laten zien dat de organisatie er toe doet. Enerzijds betekent dit het tonen van de maatschappelijke meerwaarde en anderzijds gaat het om relevantie bieden aan de consument. Om invulling te geven aan dat laatste niveau, wordt de website ingezet als online startpunt om er op uit te trekken en te genieten van de Zuid-Hollandse natuur. Het vinden van wandelroutes, fietsroutes en activiteiten staat daarom op de website centraal. Deze propositie is samen met het Zuid-Hollands Landschap in een strategische sessie bepaald.

Meerwaarde voor maatschappij én consument
Op het juiste moment verleiden tot conversie

Op het juiste moment verleiden tot conversie

In de zoektocht naar een leuke wandelroute of activiteit, wordt de bezoeker verleid om meer over het gebied of project te lezen. Ook wordt er om een e-mailadres of donatie gevraagd wanneer de betrokkenheid met het product het hoogst is. Bijvoorbeeld bij het downloaden van een wandelroute of na het inschrijven op een activiteit. De mogelijkheid om te doneren wordt op relevante plekken op de site aangeboden, soms subtiel en soms opvallend zoals op de homepage.

Doneren simpel en laagdrempelig

Als je wilt doneren, kun je in het donatieformulier een project kiezen waaraan je graag geld wilt geven. Zo wordt een donatie veel persoonlijker en krijgt het een meerwaarde voor de donateur. Ook krijgt het Zuid-Hollands Landschap zo meer inzicht in projecten die voor donateurs belangrijk zijn en kunnen zij hun uitgaven beter sturen.

Zoek zelf een mooie route uit op www.zuidhollandslandschap.nl

Doneren simpel en laagdrempelig

Onder de motorkap

  • Framework Symfony
  • CMS Maatwerk oplossing op basis van open source software
  • Marketing automation Active Campaign

Meer weten?

Bogend op jarenlange ervaring vertellen we graag over onze oplossingen voor belangenorganisaties op het gebied van betrekken van de achterban,  fondsenwerving en nog veel meer.

Inspirerend platform voor bouwprofessionals

Knauf

Inspirerend platform voor bouwprofessionals

Bekijk case
De weg wijzen naar passende zorg

Middin

De weg wijzen naar passende zorg

Bekijk case