Menu
Cases

Gamen voor een gezonde levensstijl

Logo Erasmus MC

Opdrachtgever

Erasmus Medisch Centrum

Bekijk presentatie

Toelichting spel op YouTube

Lees meer over

Zorg & Welzijn

Deze game brengt de medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Rotterdam in beweging. Teams strijden in een virtuele reis rond de wereld tegen elkaar met als doel een gezonde leefstijl op het werk én thuis.

8,5% gewichtsverlies bij de medewerkers door het spel

2 teams strijden tegen elkaar op 5 continenten

5 maanden commitment van de teams om af te vallen en gezonder te leven

Case Erasmus MC

Punten scoren

De deelnemer wordt in het spel uitgedaagd om individuele beweegpunten te halen. Dit kan de deelnemer op het werk doen door bijvoorbeeld de trap te nemen in plaats van de lift. Maar de deelnemer kan ook na het werk punten scoren door te gaan sporten. De punten worden geregistreerd door een fysiek instrument; een beweegmeter. Wanneer de deelnemer de persoonlijke doelen behaalt krijgt hij een bronzen, zilveren of gouden medaille.


Teams in competitie

De deelnemer maakt ook deel uit van een team. In het spel zijn er 2 teams die tegen elkaar strijden. Het team met de meeste beweegpunten wint de etappe (een continent). Door het competitief te maken, motiveren medewerkers elkaar en gaat het spel leven binnen de organisatie. Het is zelfs zo prikkelend, dat bij een aantal deelnemers het hele gezin is gaan meedoen.


Meten = weten

Het Erasmus Medisch CentrumMC stimuleert het personeel met deze e-health toepassing om gezonder te leven. Via een sensor (hardware die de speler bij zich kan dragen) worden alle bewegingen (en de intensiteit ervan) van de deelnemer geregistreerd. De gebruiker ziet zijn voortgang op de telefoon of desktop. Het meten van het eigen gedrag en de terugkoppeling ervan (quantified self) maakt de deelnemer bewust van de eigen leefstijl. Deelnemers kunnen de voortgang van zichzelf en het team via desktop en smartphone inzien.

E-health in de vorm van het beweegspel is een veelbelovende aanpak van obesitas Drs. T. Kouwenhoven – bedrijfsarts van het Erasmus MC

Leefstijl beïnvloeden

40% van de Nederlanders is te dik. Dat komt onder andere doordat we in Nederland te weinig bewegen. Deze maatschappelijke ontwikkeling is enorm relevant voor werkgevers. Mensen met obesitas zijn bijvoorbeeld vaker betrokken bij bedrijfsongevallen, zijn minder productief en melden zich 15 dagen per jaar vaker ziek.

1 op 2 jongeren en 1 op de 3 volwassenen beweegt te weinig.

De arbodienst van het Erasmus MC heeft naast deze game ook een online forum en workshops ingezet. De wens is om deze toepassing ook in te zetten bij personeel van andere ziekenhuizen en kinderen. Dit project laat zien dat een game een succesvolle interventie is om gedrag positief te beïnvloeden. In de eerste maanden heeft het programma waar het spel onderdeel van uitmaakt al gezorgd voor gemiddeld 8,5% gewichtsverlies onder de deelnemers.

Erasmus MC mobile devices