Zicht-workshop: archief van de toekomst

Zicht-workshop: archief van de toekomst

1 juli 2015

Hoe ziet het archief van de toekomst eruit? Hoe ontwerp je de ideale digitale omgeving waarin de ontmoeting tussen mens en merk moet plaatsvinden. Met deze vragen gingen de 18 deelnemers, uit alle hoeken van het land, van de workshop ‘archieven’ bij Zicht online aan de slag.

Merkkamer en menskamer

De workshop bestond uit 2 hoofdonderdelen: de merkkamer en de menskamer. In de merkkamer brachten de deelnemers aan de hand van identiteitskaarten de identiteit van de eigen organisatie in kaart. Vervolgens werd er een begin gemaakt met een doorvertaling naar een online product-propositie. In de menskamer stond de doelgroep centraal. Hier werden verschillende persona’s bepaald en behoeften in kaart gebracht. Als afsluiting werden er in het speciale ‘doe boek’ online middelen geschetst met de inzichten uit de merkkamer en menskamer.

Expertise kunst & erfgoed

Zicht online helpt al meer dan 10 jaar archieven (en musea) te vernieuwen en online kansen te benutten. We zien dat archieven steeds verder durven te gaan in het ontsluiten van de collectie. Een website of app biedt de vrijheid om onbegrensd objecten op een rijke manier te tonen, aan elkaar te koppelen en het publiek hier bij te betrekken. Lees meer over onze expertise op het gebied van kunst & erfgoed. Interesse in een workshop? Neem dan contact op met Zicht online.