Vijf tips voor het maken van een persona

Danielle Enzler
Danielle Enzler - 27 mei 2016

Bij Zicht werken we vaak met persona’s. Persona’s zijn (fictieve) personen die een gebruikersgroep vertegenwoordigen. Door van anonieme groepen één herkenbaar personage te maken, wordt het ontwerpen een stuk eenvoudiger. Een personage is lekker concreet en heeft in je verbeelding bijvoorbeeld sneller emoties dan een abstract omschreven doelgroep.

Vijf tips

Omdat persona’s  niet echt zijn, schuilt er wel een gevaar in het gebruik ervan. Daarom geven we je deze vijf tips:

1. Baseer je persona op feiten

Het is verleidelijk om je dromen van de ideale klant te verwerken in de persona. Dit brengt het gevaar met zich mee dat de website helemaal niet zal aansluiten bij de gebruiker in de echte wereld. Zorg ervoor dat de karaktereigenschappen, informatiebehoeften en emoties van de persona zijn gebaseerd op feiten. Vertaal feiten uit klanttevredenheidsonderzoeken, gebruikersonderzoeken, focusgroep gesprekken, cijfers uit Google Analytics naar de persona.

2. Hecht er niet té veel waarde aan

Blijf persona’s zien al een hulpinstrument. Zeg ze vaarwel wanneer het te veel in de weg gaat zitten bij het opstellen van bijvoorbeeld een backlog. Stel je tijdens het scrumproces altijd de vraag of de persona’s nog van toegevoegde waarde zijn. Zo kun je soms beter voor een job story kiezen dan voor de meer persona georiënteerde user story.

3. Maak een persona relevant

Dat je persona naar RTL4 kijkt en bij voorkeur Douwe Egberts koffie drinkt, helpt je niet veel verder in het ontwerpproces voor een website. Zorg voor informatie die relevant is voor de relatie van de gebruiker met het specifieke product dat de website moet verkopen en op welke wijze hij gebruik maakt van het internet (vaardigheden, voorkeuren, devices).

4. Maak meerdere persona’s bij complexe projecten

Je ontwerpt nooit voor één gebruiker, zeker niet bij grote en complexe opdrachten. Om deze reden is het soms nodig om meerdere persona’s te maken. Maak hierin ook keuzes, ontwerpen voor tien persona’s levert geen goed design op. Focus je op de belangrijkste doelgroepen om een sterk webdesign op te leveren.

5. Echte gebruikers zijn altijd beter

Wanneer een project van start gaat is een persona een fijne houvast. Echter wanneer je in een verder stadium in het ontwerpproces komt is het belangrijk om je echte doelgroep weer op te zoeken door middel van usabillity tests. Uiteindelijk gaan zij jouw product of dienst gebruiken en is het fijn dat ze je product begrijpen en ermee om kunnen gaan. Kortom, Keep it real!

Voorbeeld van een persona