Git, een waardevolle tool voor Quality Assurance

Muhammed
Muhammed - 13 oktober 2016

Bij Zicht gebruiken we, zoals vele andere ontwikkelaars, versiebeheersysteem Git. Een versiebeheersysteem gebruik je -de naam zegt het al- om de broncode van verschillende versies van een website of applicatie bij te houden.

Git stelt ons in de eerste plaats in staat om elke wijziging (wat, door wie, en wanneer) bij te houden. Maar Git helpt óók heel erg mee met de manier waaróp we code willen bijhouden. Daarmee is Git niet alleen een beheertool, maar komt het ook ten goede aan ons interne developmentproces, en daarbij: aan de kwaliteit van het eindresultaat.

Code reviewing

Het liefst willen we alle code die door een developer is geschreven laten bekijken door een andere ontwikkelaar. Dit wordt code review genoemd. Zo kan een andere developer de geschreven code toetsen op bijvoorbeeld programmeer- en stijlfouten.

Een ander belangrijk aspect van code reviewing is kennisoverdracht. Tijdens het nakijken van de code van een collega, is er ruimte voor een dialoog over de gekozen oplossingsrichting. Zo kan de andere developer een alternatieve benadering of oplossing voorstellen, gebaseerd op zijn kennis en ervaring. Ook houdt de reviewer zijn kennis over de codebase waar de andere developer aan gewerkt heeft up-to-date.

Code reviewing

Teamwork

Tijdens het ontwikkelen van een website of applicatie werken er meestal meerdere developers tegelijk aan hetzelfde project. En het is handig dat iedere developer kan werken aan zijn deel, zonder dat iemand hem of haar in de weg zit of andersom. Ook moeten al deze afzonderlijke wijzigingen kunnen worden samengevoegd na verloop van tijd. En daarin helpt Git, door op elke PC van een developer het gehele project beschikbaar te maken, met een lokale geschiedenis die later naar een centrale server kan worden weggeschreven.

Quality Assurance

Code review is een proces dat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt. Tijdens code reviews zijn er afspraken waar code aan moet voldoen. Zoals: vrij van spel- en taalfouten, vrij van stijlfouten (PSR1PSR2 en aanvullende stijlregels), maar ook slagende builds in een Continous Integration-platform. Dat laatste wil zeggen dat als de code in de centrale codebase wordt geplaatst, en van daaruit automatisch op een testserver wordt gezet, dat proces geen fouten moet opleveren.

Bovenstaand proces van code review is met Git redelijk simpel toe te passen, en heeft in korte tijd een belangrijke plek ingenomen in onze workflow. En daarmee zijn we er van overtuigd dat we de projecten van al onze opdrachtgevers een extra kwaliteitsinjectie kunnen geven.

Quality Assurance