Een online tool voor mantelzorgers

Een online tool voor mantelzorgers

Marjolein
Marjolein - 31 januari 2019

Hi! Ik ben Marjolein en ik heb de afgelopen drie maanden stage gelopen bij Zicht. Ik studeer Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en naast mijn studie werk ik in de zorg. Door de combinatie van mijn studie en werk ben ik mijn stage begonnen met de onderzoeksvraag: Wat zijn de online kansen in de zorg? Na de zorgmarkt te hebben onderzocht, heb ik besloten om een online tool te ontwerpen voor de doelgroep mantelzorgers.

Participatiesamenleving

Koning Willem-Alexander introduceerde in zijn eerste troonrede de term participatiesamenleving:  "Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving... 

.... Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Koning Willem-Alexander - troonrede 2013

De verandering van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving vraagt een grote inzet van mantelzorgers. Tijdens mijn onderzoek ben ik in de huid van mantelzorgers gekropen om antwoord te vinden op de vragen: Wat zijn de gevolgen van de veranderende samenleving voor mantelzorgers? Wat zijn de taken en lasten van mantelzorgers en wat zijn de drijfveren van mantelzorgers? Met antwoorden op deze vragen ga ik op zoek naar een manier om mantelzorgers te ontlasten van hun dagelijkse taken en bezigheden.

Mantelzorg

De definitie van mantelzorg is volgens de overheid: “Onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten.”

In Nederland zijn er vier miljoen mantelzorgers. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelde in 2016 vast dat één op de tien mantelzorgers overbelast is. Ik ben in gesprek gegaan met zeven mantelzorgers om te ontdekken wat de behoeften en positieve ervaringen van mantelzorgers zijn.

 

 

Behoeften mantelzorgers

 • Een goede balans tussen zorg voor de ander en tijd voor zichzelf
  Mantelzorgers willen zich vrij voelen, onafhankelijk zijn en eigen doelen stellen. Ze zijn op zoek naar flexibiliteit en willen zelf eigen dingen blijven doen zoals hobby’s, betaald werken en sporten.
 • Sociale contacten met niet-mantelzorgers
  De sociale kring van mantelzorgers is vaak gekrompen sinds dat zij mantelzorg verlenen. Mantelzorgers hebben behoefte aan meer sociale contacten.
 • Het delen van ervaringsverhalen met andere mantelzorgers
  Mantelzorgers lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Het kan dan prettig zijn om ervaring uit te wisselen.
 • Een vermindering/ontlasting van de dagelijkse mantelzorgtaken
  Mantelzorgers hebben behoefte aan een vermindering van de dagelijkse taken. Denk hierbij aan zorgtaken, huishoudelijke of bijkomende taken zoals administratieve taken.
 • Ondersteuning van professionals
  Mantelzorgers voelen een grote verantwoordelijkheid en willen graag een bevestiging. Ze willen zich ondersteund en begrepen voelen door bijvoorbeeld te praten met (zorg)professionals. 
 • Een diepere relatie met de zorgbehoevende
  De behoefte aan een diepere relatie kan voortkomen uit tijdgebrek die ontstaat is door de bijkomende taken van mantelzorgers. Ook kan er een behoefte zijn om anders met elkaar om te gaan nu de mantelzorger en zorgbehoevende meer tijd samen doorbrengen.

Positieve ervaringen

Mantelzorgers ervaren ook positieve effecten zoals beloning, verrijking, persoonlijke groei of liefde en waardering.

Het is heel mooi om te zien dat onze relatie liefdevoller geworden is door alles wat er is gebeurd.

Mantelzorger die voor haar man zorgt

Het concept

Om mantelzorgers te ontlasten in de dagelijkse taken, heb ik een concept ontwikkeld genaamd Zorgoppas, dat mantelzorgers een goede balans geeft tussen zorg en tijd voor zichzelf. Het concept is een applicatie voor de telefoon en omvat een platform waarbij het netwerk benut wordt bij de mantelzorgtaken van mantelzorgers.

Voor het concept heb ik de term ‘zorgoppas’ geïntroduceerd: een tijdelijke overname van de (mantelzorg)taken. Het woord mantelzorger heb ik in het concept gemeden. Mantelzorgers voelen zich vaak niet zo of willen hier liever niet mee geassocieerd worden.

Met de app kunnen mantelzorgers op een laagdrempelige manier snel en eenvoudig een zorgvraag delen met het netwerk als zij bijvoorbeeld een afspraak buiten de deur hebben of even een boodschap moeten doen. De mantelzorger hoeft niet een voor een mensen uit de sociale kring te contacten, meerdere mensen kunnen tegelijkertijd/in fases bereikt worden.


Eind februari is het verslag van dit onderzoek afgerond. Ben je geïnteresseerd en zou je graag een versie toegestuurd krijgen, stuur dan een mailtje naar paul@zicht.nl.

Ook een stage bij Zicht?

Wil je net zoals Marjolein de zorg handiger en efficiënter maken? Kom dan eens langs bij Zicht met een goed stage idee!