Een nieuwe site: waar begin je eigenlijk?

Een nieuwe site: waar begin je eigenlijk?

Daniël Plazier
Daniël Plazier - 2 januari 2019

Voordat we beginnen met het bouwen van een nieuw platform, ontwikkelen we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever de digitale strategie, het creatieve concept en de visuele stijl. Deze voorbereidingsfase noemen we bij Zicht de ‘UX sprint’ en duurt zo’n 2 tot 4 weken.

Aanleiding: waarom een UX-sprint?

De noodzaak om een website of online platform te ontwikkelen, is voor onze opdrachtgevers het startpunt om contact te zoeken met Zicht. Het maken van een website klinkt, zeker voor een bureau met meer dan 20 jaar ervaring, als een eenvoudige uitdaging. Toch is de vraag vaak veel breder en complexer. Dat vinden wij niet zo verrassend. Een website is voor veel organisaties namelijk het knooppunt van bedrijfskritische processen, een belangrijk contactpunt met de doelgroep en een van de belangrijkste uitingen van het merk. Om dit in goede banen te leiden zetten we de UX-sprint in.

Een website moet overtuigen, mensen in beweging brengen en geld opleveren. Dat gaat niet vanzelf. Om dit in goede banen te leiden zetten we de UX-sprint in.

Doel: een waardevolle ontmoeting

In onze aanpak staan strategie, UX-design, content, data-architectuur en online marketing in het teken van de te ontwikkelen gebruikservaring en de te behalen conversiedoelen. Met als doel het creëren van een betekenisvolle ontmoeting tussen de gebruiker en het merk.

Het regisseren van een win-win situatie

We ontwerpen vanuit de visie dat elke letter en elke pixel een natuurlijke harmonie tussen de belangen van de gebruikers èn die van de organisatie moet vormen. Deze benadering noemen we Advantageous User Experience design (A-UX).

ontmoeting

Ging dat vroeger anders dan?

A-UX klinkt interessant, maar eigenlijk hanteren we deze benadering bij Zicht al tijden. Sinds we echter enkele jaren geleden zijn gaan werken volgens de scrum-methodiek, hebben we het creatieve proces meer gestroomlijnd om beter op het compacte ontwikkelproces van de development-teams aan te sluiten. Een overzichtelijke aanpak met een helder doel helpt hierbij.

Dynamiek: kennis uitwisselen en snel concreet worden

Tijdens de UX-sprint benutten we de kennis van de opdrachtgever (over de eigen organisatie, doelgroep en markt) en combineren deze met onze technische kennis, ervaring op het gebied van online communicatie en de creativiteit van ons UX-design-team. In het voortraject worden we zo snel mogelijk concreet. Geen onnodig papierwerk, maar altijd gericht op het eindproduct.

De kunst van het toepassen

Een design inclusief content vinden we meerzeggend dan een abstract merkkompas of algemene richtlijnen voor content. Het draait voor ons om het toepassen van de koers en niet om de koers an sich. Rapporten met abstracte vergezichten en buzzwoorden zijn er al genoeg.

Bovenstaand een kijkje in de keuken. Van links naar rechts: ideeën genereren, prioriteren, structureren, verrijken, doorvertalen naar design, interactie, content en functionaliteiten. 

Programma: wat doen we tijdens de UX-sprint?

1) onderzoek

In de eerste week brengen we de uitdaging in kaart door middel van een korte en intensieve onderzoeksronde. We vormen een beeld van de doelgroep, gebruikersbehoeften, dynamiek van de markt, de identiteit van de organisatie en het verdienmodel waar we op moeten aansluiten. Deze kennis vergaren we via interviews, deskresearch en de analyse van webstatistieken.

Daarnaast nemen we ook de beschikbare communicatieplannen en jaarplannen door om een doorvertaling te maken naar online uitgangspunten. Onderzoek komt in onze werkwijze op een aantal momenten terug. We peilen liever regelmatig tussendoor, dan dat we inzetten op een groot vooronderzoek.

2) strategie

In een werksessie, koppelen we de inzichten uit het onderzoek terug en stellen een richting voor om met de nieuwe website en de online strategie in te slaan. In een ochtend of middag maken we keuzes op het gebied van:

 • Online propositie en conceptuele richting
 • Persona’s en toptaken
 • De belangrijkste customer journeys

Bovenstaand een vereenvoudigde weergave van de fasering bij een customer journey (klantreis). Per fase bepalen we de ingrediënten die voor een succesvolle ontmoeting moeten zorgen.

Binnen de strategie is er altijd aandacht voor de positionering van de organisatie, identiteit en merkbeleving. Wanneer een organisatie zichzelf beter wil leren kennen of opnieuw wil uitvinden, breiden we onze werkwijze uit met een compact positioneringstraject.

Vanuit het merk maken we een doorvertaling naar online communicatie. 

3) conceptontwikkeling

De klantreis (ook wel customer journey genoemd) is voor ons een methode om het online concept aan op te hangen en alle onderdelen in samenhang te bekijken. In het concept is er aandacht voor:

 • Touchpoints
 • Boodschap en call-to-actions
 • Creatieve concept
 • Structuur en navigatie  
 • Templates, flows en functionaliteiten
 • Social media, mailings en online marketing

Tijdens de conceptontwikkeling is het belangrijk dat de opdrachtgever regelmatig wordt geraadpleegd om het concept aan te vullen en aan te scherpen. Hier zetten we dan ook graag een werksessie of workshop voor in.

Bovenstaand een uitwerking van een ‘flow’ en de templates die daar in moeten voorzien.


4) design en content

Wanneer het concept is vastgesteld gaan we ontwerpen. We ontwerpen bijvoorbeeld de 3 belangrijkste pagina’s voor zowel desktop als mobile. Deze 3 pagina’s geven voldoende houvast om tijdens het bouwen op door te itereren. Dit aantal lijkt weinig, maar in ons proces stopt het werk van de designer niet na de voorbereidende fase.

Wat we ontwerpen moet, naast dat het goede designs zijn, richtinggevend zijn voor het content-team van de opdrachtgever.

Vorm en inhoud gaan in ons proces hand in hand. Ideeën voor content beïnvloeden het design en ideeën voor design beïnvloeden de content. De creatieve geesten van Zicht werken tegelijkertijd aan het ontwerp en zo worden de designs voorzien van wervende teksten, aantrekkelijke ideeën voor content en effectieve call-to-actions. Wat we ontwerpen moet, naast dat het goede designs zijn, richtinggevend zijn voor het content-team van de opdrachtgever.

Bovenstaand een design inclusief content. Merkpositionering, huisstijl, logo-ontwikkeling, online propositie, teksten, fotografie, creatieve formats, call-to-actions en storytelling komen samen in de ontwerpen.


5) prototyping

De belangrijkste user flows testen we via een klikmodel bij de gebruiker. Dit is vaak een kleinschalige concepttest met 5 tot 15 respondenten. Met deze test onderzoeken we het volgende:

 • Komt de boodschap van de organisatie over?
 • Worden de call-to-actions begrepen?
 • Klopt de merkbeleving bij wat we willen uitstralen?
 • Begrijpt de gebruiker de structuur?
 • Begrijpt de gebruiker hoe de website werkt?
 • Hoe succesvol worden de toptaken uitgevoerd door de respondenten?

Op basis van de concepttest scherpen we het concept en de designs aan. Tijdens het ontwikkel-traject testen we, indien het budget dat toelaat, uitgebreider.

Eindstation: backlog en roadmap

Na deze fase hebben we alles in handen om te weten wat we gaan bouwen, op welke manier we dat gaan bouwen en hoe de website na oplevering effectief ingezet kan worden. Maar hoe sluiten we de UX-sprint af?

Backlog voor de korte termijn

Om het traject goed af te sluiten stelt de interactie ontwerper samen met de projectmanager de backlog op. De backlog is een geprioriteerde lijst met taken voor het development-team. De opdrachtgever speelt als productowner een rol bij de prioritering (en eventueel aanscherping) van de backlog.

Roadmap voor de lange termijn

Ook leveren we een roadmap op. Dit is een beknopt scenario waarin we het groeipad uiteenzetten voor de te volgen online strategie in de 1 - 3 jaar na livegang van de website. De roadmap maakt de ambities en online kansen zichtbaar die zijn besproken tijdens de voorbereiding, maar op de korte termijn nog niet uitgevoerd kunnen worden.

En waar is de techniek dan?

Deze blogpost is niet ingegaan op de technische inventarisatie die ook in de eerste weken van een project plaatsvindt. De technische component van een opdracht is vanzelfsprekend ook van invloed op de te volgen strategie, het design, welke content beschikbaar is, de backlog etc. Daarover zullen we een andere keer iets schrijven. 

Meer weten?

Meer weten over onze UX-sprint? Neem dan contact op met Seb van Deursen of Daniel Plazier.