Digital Wednesday: een korte terugblik

Digital Wednesday: een korte terugblik

Daniël Granja Baltazar
Daniël Granja Baltazar - 30 oktober 2017

Ieder jaar vindt in Eindhoven in oktober de Dutch Design Week plaats. Zichters Carolien en Daniël reisden af vanuit Rotterdam naar de Lichtstad voor Digital Wednesday, georganiseerd bij iGluu, een oude gloeilampenfabriek van Philips. In dit artikel blikken zij terug op deze avond.

Na een uur in de trein te hebben gezeten komen we aan in Eindhoven. De lekkere lasagne, het ijskoude biertje en de leuke sfeer in restaurant Usine zorgden ervoor dat we de eerste talk grotendeels hadden gemist. Toen we binnenkwamen was de vragenronde voor de eerste spreker net begonnen. Het mocht de pret niet drukken, want heel Nederland (zo leek het wel) was deze week naar Eindhoven afgereisd om te luisteren naar diverse onderwerpen op het gebied van digital design.

Onderscheidend zijn door waarde te creëren met klanten én gebruikers

Digital Wednesday: Harald Lamerts - Essence

Harald Lamberts: "Customer experience is the competitive battleground, it's where business is won or lost."

Harald Lamberts is de oprichter en eigenaar van Essense, een servicedesignbureau uit Amsterdam en Eindhoven. Het bureau past design thinking toe in het verbeteren van de dienstverlening van diens klanten. Harald geeft toe dat het moeilijk is om als digitaal bureau tussen alle vele digitale bureaus die Nederland telt onderscheidend te zijn. Je wilt waarde creëren, maar hoe doe je dat?

Allereerst is het hebben van een duidelijke visie essentieel. Voor Harald is dat het bieden van ‘holistic value’: 

  • Society value - de maatschappelijke impact die je producten hebben;
  • Customer value - de waarde die je voor gebruikers creëert en de marktwaarde die je voor je bedrijf moet creëren;
  • Business value - de marktwaarde die het product voor je bedrijf creëert en de winst die ermee gemaakt wordt.

Harald stelt dat organisaties die design thinking centraal stellen (volgens de Design Value Index) 211% harder groeien dan bedrijven die dit niet doen. Organisaties moeten kansen identificeren en daar vervolgens aansluitende diensten op ontwerpen die leiden tot een excellente klantervaring. Harald merkt in de praktijk dat design thinking steeds meer wordt omarmd, en verwijst daarbij naar een artikel uit Harvard Business Review.

Merken die een excellente customer experience weten te bieden zullen de concurrentie achter zich laten.

Merken die een excellente customer experience weten te bieden zullen de concurrentie achter zich laten.

Hoe creëer je marktwaarde? Harald herinnerde ons eraan dat niet elk ‘wow-moment’ voor een gebruiker meteen geld hoeft op te leveren. Dit gebeurt veel vaker indirect. Want wordt jouw product als prettig ervaren, blijk je succesvol en een goede partner.

Net als bij Zicht, worden er bij Essense co-creatiesessies gehouden, waarin klanten, eindgebruikers en –in ons geval– Zichters vanuit verschillende disciplines om tafel gaan om samen aan het product te werken. Het is daarbij belangrijk om per afdeling een ‘domein expert’ aan tafel te hebben. De ontwerper is in zo’n sessie de facilitator. En met de vele de rollen die de ontwerper kan hebben, hebben we een mooi bruggetje naar de volgende spreker:

Wat is de rol van een designer van digitale producten?

De huidige afstand tussen development en design

De huidige afstand tussen development en design

Robert Kortenoeven stelde de vraag centraal: ‘Should designers code?’ Een discussie die al een tijdje gaande is. De reden dat die discussie al een tijd lang circuleert, is waarschijnlijk omdat hij zo complex is. Er zijn inmiddels al complete ja- en nee-kampen gevormd, zo bleek ook uit de rondvraag: developmentkampen en designkampen.

Kortenoeven, zelf ontwerper en strateeg, begon een aantal jaren geleden zelf te programmeren, vanuit de frustratie veel tijd kwijt te zijn aan zijn ontwerpen die uiteindelijk toch maar tekeningen zijn. En omdat hij merkte dat het moeilijk was om zijn exacte ideeën goed uit te leggen aan developers. Hij geeft er de voorkeur aan om zelf een basisidee te kunnen bouwen en zijn idee uit te leggen aan een developer, die de code kan gebruiken en het product verder uitbouwt.

Webflow en PaintCode spreken de taal van de ontwerper en helpen hem de vertaalslag naar development te maken. Met basiskennis van HTML en CSS kan een ontwerper met deze tools prima uit de voeten. Desondanks benadrukt Kortenoeven het belang van het leren programmeren voor designers. Swift Playgrounds van Apple is een gamified manier om te leren coden. Dit helpt in het ontwikkelen van begrip voor de logica achter programmeertalen. Leuk voor kinderen en, toegegeven, stiekem ook voor ontwerpers.

100 jaar eenvoud: de invloed van De Stijl op digital design

De Stijl heeft een grote impact op het hedendaagse digital design.

De Stijl heeft een grote impact op het hedendaagse digital design. 

De laatste talk van de avond werd gehouden door Alain Dujardin, creative cirector bij design- en innovatiebureau Greenberry. Exact 100 jaar geleden -in oktober 1917- publiceerde De Stijl zijn eerste tijdschrift in Nederland. De Stijl werd opgericht door Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Vitmos Huszór en Jacobus Oud. De stroming wilde een nieuwe beweging in het Europa van de Eerste Wereldoorlog teweeg brengen. Ter ere van 100 jaar De Stijl organiseren diverse musea in Nederland tentoonstellingen rondom De Stijl in het kader van Mondriaan tot Dutch Design (waaronder onze eigen klant Kröller-Müller Museum met de Bart van der Leck-tentoonstelling 'De Mecenas en de Verversbaas').

Het gedachtegoed van De Stijl berust op vier pijlers:

  • Het terugbrengen van kunstwerken en ontwerpen tot hun meest elementaire vormen.
  • Weloverwogen asymmetrische composities en ontwerpen.
  • Toepassing van onvermengde, primaire kleuren en ‘neutrale’ kleuren wit, grijs en zwart.
  • Kunstwerken en ontwerpen volgens het orthogonale stelsel.

Het gedachtegoed van De Stijl heeft veel impact op het hedendaagse digitale design. Onder andere bedrijven als Microsoft, Google, Pinterest en Phonebloks hebben de principes van De Stijl omarmd. Daarnaast heeft de kunststroming ook een sterke invloed op motion design en multidisciplinair design. Alain schreef een Engelstalig artikel voor WIRED. Het artikel werd massaal gedeeld op social media. In met name Amerika was men zich niet bewust van de enorme invloed van De Stijl op het hedendaagse, minimalistische design.

Alain vertelde dat we tegenwoordig steeds minder ontwerpen voor een scherm, en dat er steeds meer interactie is zonder te interacteren. Met de verdere digitalisering van onze samenleving en de opmars van robotica en artificial intelligence is het gedachtegoed van De Stijl actueler dan ooit. Digitale ontwerpers moeten zich nadrukkelijker gaan mengen in het publieke debat over de rol van technologie in ons dagelijkse leven. In welke mate mag technologie ons dagelijkse leven beïnvloeden? En waar ligt deze grens? Het zijn vragen die onze maatschappij de komende jaren zal bezighouden.

"Wat voor mij altijd heel aansprekend aan De Stijl als stroming is geweest, is haar zoektocht naar zuiverheid, om tot de essentie van een goed ontwerp te komen."

Harald Dunnink, Momkai & De Correspondent

"A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away."

Antoine de Saint-Exupéry, schrijver

"Ik geloof in de kracht van de eenvoud en kijk daarom uit naar de toekomst, waarin de user interfaces steeds eenvoudiger en intuïtiever, een vloeiend onderdeel van je leven worden."

Bert Hagendoorn, Dutch Digital Design

Tot slot

Ook wij hebben gemerkt dat werken mét (lees: niet voor) klanten en gebruikers erg leuk is en voor de beste producten zorgt. We raakten dan ook geïnspireerd door Harald’s visie op co-creatie tussen klanten en eindgebruikers. Door ze in het proces te betrekken, maak je gebruik van die expertise. Waarvan wij opveerden, was Harald’s tip om de gebruikerswensen naast de marketingdoelen te leggen. Waar die elkaar raken, daar moet je zeker iets mee doen!

Een ontwerper kan zich in verschillende richtingen ontwikkelen, en leren programmeren zou daar één van kunnen zijn. Maar in onze ogen hoeft dat niet; maar basiskennis van HTML en CSS is wel erg handig, zodat designers en developers samen tot een betere digitaal product kunnen komen. Een goed product staat of valt bij het begrip tussen de disciplines die aan het product werken.

Alain eindigde de avond passend door ons mee te nemen in de geschiedenis van De Stijl en te laten zien welke invloed de kunststroming heeft gehad op het hedendaagse digitale design. In onze ogen zal digitaal design de komende jaren een steeds grotere impact hebben op onze maatschappij, waarbij continu nieuwe technologieën hun intrede zullen doen. In een steeds meer gedigitaliseerde samenleving waar technologie steeds meer mogelijk zal maken, zal er echter ook aandacht moeten worden besteed aan de vragen die Alain stelde: In hoeverre mag technologie ons dagelijkse leven beïnvloeden? En waar leggen we de grenzen?

Digital Wednesday was een gezellige avond met inspirerende sprekers. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer tijdens de Dutch Design Week!