Belangrijke online ontwikkelingen in 2017 voor middelgrote organisaties

Seb van Deursen
Seb van Deursen - 22 maart 2017

Als full service internetbureau kom je vandaag de dag niet ver meer met alleen het beheersen van design of techniek. Ons vakgebied wordt steeds uitgebreider, en de leercurve op de diverse kennisgebieden wordt steeds steiler. Al die kennis is voor een organisatie van gemiddelde grootte niet bij te houden. Bij Zicht zien we het dan ook tot onze taak om onze opdrachtgevers door deze jungle heen te leiden.

Marketing automation

Marketing automation is het automatiseren van je online marketing door de integratie van je website met CRM- en e-mailsoftware. Zo kunnen e-mailmarketingcampagnes en websites op basis van gedrag worden afgestemd (personalisatie). Het stelt je als organisatie in staat veel gerichter met je (potentiële) klanten om te gaan en daarmee vergroot je de kans op een aan de marketingdoelstellingen bijdragende interactie (conversie).

Marketing automation is zeker geen hype. Het proces waarin marketing en technologie samenkomen is al veel langer aan de gang. Marketing automation is ook al lang niet meer het speeltje van de grote commerciële merken en wordt nu ook gemeengoed voor middelgrote organisaties. Mede doordat er goede, betaalbare software beschikbaar is en er vanuit de organisaties zelf steeds meer aandacht is voor het belang van kwalitatieve gebruikersdata, opgeslagen in een CRM.

In 2017 is een grote toename van toegankelijke en betaalbare marketing automation software te verwachten. Veel organisaties zullen de eerste stappen gaan zetten op dit gebied. Wij adviseren graag over goede toepassingen, en de implementatie van deze software op een website of online platform.

Marketing Automation

Content marketing

Waar bij traditionele reclame het product centraal staat en het doel directe verkoop is, sluit content marketing beter aan bij de manier waarop mensen tot een beslissing komen. Want die beslissing wordt grotendeels door het onbewuste genomen, concluderen de meeste wetenschappers (zie bijvoorbeeld het laatste boek van Dick Schwaab: Ons Creatieve Brein).

Om klanten en publiek te verleiden moet je dus geen eenmalige generieke boodschap meer pushen op alle kanalen, maar een continue stroom van consistente boodschappen, artikelen en video’s die op elkaar aansluiten en een compleet verhaal maken. Om een maximaal bereik te creëren moet er verder gekeken worden dan de eigen website, en moeten artikelen ook op socialmediakanalen gepubliceerd worden, waarbij inhoud en call-to-action steeds voor het betreffende kanaal geoptimaliseerd worden.

Het besef bij opdrachtgevers dat het creëren van goede content zeer bepalend is voor online succes, zal in 2017 steeds meer gemeengoed worden. Als bureau willen we helpen met het opstellen van een goede contentmarketingstrategie, en het ontwerpen van passende contentformats.

Customer experience strategy

Als je als merk nadenkt over hoe je je klanten, cliënten of het publiek positieve ervaringen kunt bieden zodat al die ervaringen samen een bepaald gevoel of waarde creëren die kenmerkend is voor jou als organisatie, dan ben je bezig met customer experience strategy. Daarbij gaat het dus niet alleen om die ene positieve ervaring op dat bepaalde kanaal, maar gaat het om een totaalervaring van hoe een organisatie wordt waargenomen tijdens een klantreis. En juist wanneer een groot deel van de klantreis zich online afspeelt, is het van groot belang deze ‘ontmoetingen’ zorgvuldig in te richten.

In 2017 zullen we weer veel goede voorbeelden zien van nieuwe merken met volledig nieuwe proposities, die deze strategie volledig in de vingers hebben en hun dienst of product vanuit een dergelijke holistische visie hebben ontwikkeld.
Zicht wil haar opdrachtgevers helpen met het goed in kaart brengen van de behoeften van gebruikers in de verschillende fases, en ervaringen te ontwikkelen die daar naadloos op aansluiten.

Conversion rate optimisation (CRO)

Als laatste ontwikkeling die ik wil noemen kan ik niet anders dan ook even stilstaan bij CRO. Door gericht aandacht te geven aan het verhogen van de conversie op bestaande websites, platforms of portalen kan er met relatief kleine investeringen veel resultaat worden geboekt.

Voor CRO zijn diverse soorten software toe te passen, zoals bijvoorbeeld Visual Website Optimizer, Hotjar of Mouseflow. Al deze softwarepakketten hebben gemeen dat ze je heel specifieke informatie geven over hoe bezoekers je website nu écht gebruiken. En dat is toch altijd net weer anders dan je van tevoren had bedacht. Daarom is het van belang het gedrag goed te meten en te observeren, en op basis daarvan continu te blijven sleutelen aan je website.

We zien dat de aandacht voor CRO het komende jaar nog veel groter wordt. Als bureau hebben wij de taak alle interactie goed te meten, te helpen met het uitvoeren van (o.a.) A/B tests en op basis van de meetresultaten met goede ideeën voor optimalisatie te komen.

Conversion Rate Optimisation

Meer weten?

Zicht heeft de afgelopen jaren op de hierboven beschreven ontwikkelingen ingespeeld en nieuwe expertises ontwikkeld. Kom gerust eens langs om nader kennis te maken met onze experts op het gebied van online strategie, online marketing, marketing automation en content marketing.