Je website voor iedereen toegankelijk! Waar begin je?

Je website voor iedereen toegankelijk! Waar begin je?

Daniël Plazier
Daniël Plazier - 20 juni 2019

We merken dat veel organisatie die niet tot de overheid behoren, maar wel een publieke functie vervullen, een stap willen maken op het gebied van Digitale Inclusie. Denk aan een zorginstelling of een museum. Een logische stap om niet alleen mensen met een functiebeperking beter te bedienen, het maakt de website voor iedereen gebruiksvriendelijker. Maar waar begin je?

Stap 1: Bepaal of het voor jou verplicht is

Voor overheidsinstanties en semi-overheden is het sinds 2018 verplicht om websites en apps ‘voor iedereen’ toegankelijk te maken. Ergens dit jaar gaat de overheid een stap verder met een nieuwe aangescherpte wet. Wat misschien nog een uitdaging is, is om te bepalen of je als organisatie semi-overheid bent. Want die definitie is niet zo scherp. Wat is precies de reikwijdte van het overheidsbegrip? Hoe dicht zit jouw organisatie tegen de overheid aan?

Verplicht?
Ja.

Er komt heel wat op je af en je moet hier een serieus project van gaan maken. Je denkt misschien: "Eerst die AVG en nu dit weer?" Gelukkig biedt de overheid goede informatie over hoe je dit voor jouw organisatie moet regelen. Er zijn goed beschreven regels waar je gewoon aan moet gaan voldoen. Veel... maar best wel overzichtelijk om aan te werken.

Wat moet je doen?
> Stop met het lezen van dit artikel en ga naar de website digitoegankelijk.nl van de overheid en lees je grondig in op het onderwerp. 
> Sla stap 2 over en ga direct naar stap 3.

 

Verplicht? 
Nee.

Wanneer je dus geen overheidsinstantie of semi-overheid bent, is het niet verplicht om je website te laten voldoen aan het 'besluit toegankelijkheid digitale overheid'. Ondanks dat het niet verplicht is, is het wel verstandig om hier toch in een bepaalde mate aandacht aan te besteden. Zo’n 15% van de Nederlandse bevolking heeft een functiebeperking. Dat is een grote groep die je niet goed bedient met een website die ‘ontoegankelijk’ is. Daarnaast levert het vergroten van de ‘toegankelijkheid’ in de meeste situaties ook een gebruiksvriendelijkere website op. Dat is mooi meegenomen voor de andere 85% van de Nederlandse bevolking.

De regelgeving rond ‘Digitale toegankelijk’ is niet zo vreemd en sluit aan bij Usability-trends die we zelf al volgen. Wij zien het als kans om nog sterker ongebruiksvriendelijke keuzes buiten de deur te houden. Daarnaast heeft ook het bedrijfsleven de plicht volgens de Wet gelijke behandeling om de inhoud zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Kortom, minder streng als voor de overheid zelf maar... je kunt het niet volledig negeren. Zeker niet sinds een belangrijk Europees verdrag dat is gesloten en alle organisaties verplicht om tegen 2025 een toegankelijke website te hebben. Lees hiervoor onze themapagina Toegankelijkheid.

Wat moet je doen?
> Ga naar stap 2

  

Stap 2: Bepaal de route die je neemt

Wat jouw beweegredenen ook zijn om er toch mee aan te slag te gaan, je kunt de volgende 2 routes kiezen.

Daadkrachtige helden gaan voor route 1

Route 1
Je gaat tóch voor het keurmerk

Je legt de lat hoog, je neemt je maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaat toch gewoon voor een drempelvrij-keurmerk. Om dit te behalen ontwikkel je (samen met ons) een nieuwe website of je past de huidige website aan. Je laat een audit uitvoeren, doet een laatste aanpassingsronde en gaat op voor het keurmerk. Vergeet ook niet je content-team te trainen om de website na oplevering drempelvrij te houden. Je moet dan nog wel even kiezen voor welk niveau van drempelvrij je gaat (AAA, AA of A).

 

Pragmatische slimmerikken gaan voor route 2

Route 2 
Je past selectief de regels toe

Je besluit niet voor een keurmerk te gaan, maar zelf te bepalen wat belangrijk is om op de website drempelvrij te maken. Je voldoet dan selectief aan de richtlijnen, maar bewaart tegelijkertijd de ruimte om zonder te veel gedoe uit te pakken met bijvoorbeeld leuke creatieve interactievormen of video-content. Omdat je een grijs gebied creëert, vereist route 2 wel een online manager die hier de regie op blijft houden. Er zijn namelijk geen regels (en het verlies van het keurmerk) als stok achter de deur. Scherp blijven dus.

Onze tips voor route 2

 1. Vind het wiel niet opnieuw uit
  Het is handig om informatie van de overheid als bron te raadplegen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op de website digitoegankelijkheid.nl staat een eenvoudige uitleg van alle onderdelen die je moet aanpakken. Lees ook artikelen van specialisten en internetbureaus over het onderwerp (zoals wij eerder deden). Bepaal welke onderdelen belangrijk zijn voor jouw type content en de doelgroep.

 2. Zorg dat de techniek op orde
  Zit de code goed in elkaar en biedt het CMS voldoende instrumenten om er zelf mee aan de slag te gaan? Dit is de basis waar je vanuit kunt gaan werken. Als je website sterk verouderd is en al half uit elkaar valt, moet je de afweging maken of het wel de moeite waard is om hierop te investeren.

 3. Geef de navigatie topprioriteit
  Het menu, zoekfunctie en filtering zijn voor de gebruiker belangrijke instrumenten om bij de juiste informatie uit te komen. Als dit niet in orde is, loopt iemand met een functiebeperking al direct vast.

 4. Zorg dat de contactinformatie goed op orde is
  Contactinformatie zoals een telefoonnummer is cruciaal voor gebruikers die er echt niet uitkomen en vastlopen op de website.

 5. Breng je tekst op orde
  Tekst is op de meeste websites het meest gebruikte content-type. Dit is relatief eenvoudig om zelf op orde te brengen. Gebruik duidelijke titels, schrijf een behulpzame introductie, deel de tekst op in alinea’s met handige subkoppen, maak hyperlinks op de juiste stukken tekst etc.
      
 6. Geef de grootste doelgroep voorrang 
  Richt je eerst op de pagina’s binnen de website die door een brede doelgroep bezocht worden. Pagina’s die door specifieke doelgroepen worden geraadpleegd of niet zo populair zijn, verdienen (in de meeste gevallen) een lagere prioriteit.

 7. Zet PDF's om naar webpagina's
  PDF-documenten zijn niet standaard drempelvrij. Een eenvoudige manier om deze informatie beter toegankelijk te maken is door hier gewoon één of meerdere webpagina’s van te maken.
   
 8. Knijp soms een oogje toe
  Moeilijke onderdelen om drempelvrij te krijgen zijn ‘embedded’ content zoals een Google Maps of een YouTube-video. Als jouw organisatie wettelijk niet aan de richtlijnen hoeft te voldoen én deze content meer een leuk extra’tje is en niet ‘cruciaal’ voor het begrijpen van het verhaal, dan adviseren we om dit gewoon te plaatsen ondanks het niet ‘drempelvrij’ is.

 9. Bied alternatieven aan
  Je kunt bijvoorbeeld onder een 'Google Maps embed' een link plaatsen naar een contentpagina met een tekstuele routebeschrijving. Dit valt qua extra werk wel mee. 

Stap 3: Benut onze expertise

Er is hoop! Want je hoeft het niet alleen te doen. We staan graag aan je zijde bij het toegankelijker maken van je website.  We hebben je in dit artikel een aantal denkrichtingen meegegeven waar we graag met je over doorpraten. Neem contact op met Daniël Plazier of Paul Traas : 010 221 02 00